• Slider 2
  • Slider 3

XE NISSAN ĐIỆN NGỒI LÁI 1,5 TẤN

 XE NISSAN 1,5TẤN  
 MODEL: FB15 
 TẢI TRỌNG: 1500 kg 
 CHIỀU CAO NÂNG: 3000 mm  
 CHIỀU DÀI CÀNG: 1070 mm 
 SỐ LƯỢNG KHUNG: 2Khung 
 BÌNH : 48V /640Ah - Japan 
 XUẤT SỨ: Nhật Bản  
  Giới thiệu sản phẩm
 XE NISSAN 1,5TẤN  
 MODEL: FB15 
 TẢI TRỌNG: 1500 kg 
 CHIỀU CAO NÂNG: 3000 mm  
 CHIỀU DÀI CÀNG: 1070 mm 
 SỐ LƯỢNG KHUNG: 2Khung 
 BÌNH : 48V /640Ah - Japan 
 XUẤT SỨ: Nhật Bản  
Đóng lại