• Slider 2
  • Slider 3
  • r

Bạc đạn dí xe nâng

Sử dụng cho xe nâng điện: 24V, 36V, 48V, 72V, 80V và 96V
  Giới thiệu sản phẩm

Giắc cắm điện xe nâng điện 80A/160A/320A Sử dụng cho xe nâng điện: 24V, 36V, 48V, 72V, 80V và 96V

0909 513 088