• Slider 2
  • Slider 3
  • r

Bạc đạn dí xe nâng

 XE MITSUBISHI 4,5 TẤN  
 MODEL: FD45-NT 
 TẢI TRỌNG:4500 kg 
 CHIỀU CAO NÂNG: 4000 mm  
 CHIỀU DÀI CÀNG: 1220 mm 
 SỐ LƯỢNG KHUNG: 2 Khung 
 ĐỘNG CƠ: S6S
 XUẤT SỨ: Nhật Bản  - 2012

 

  Giới thiệu sản phẩm

 XE MITSUBISHI 4,5 TẤN  
 MODEL: FD45-NT 
 TẢI TRỌNG:4500 kg 
 CHIỀU CAO NÂNG: 4000 mm  
 CHIỀU DÀI CÀNG: 1220 mm 
 SỐ LƯỢNG KHUNG: 2 Khung 
 ĐỘNG CƠ: S6S
 XUẤT SỨ: Nhật Bản  - 2012

Đóng lại