• Slider 2
  • Slider 3

XE KOMATSU ĐIỆN NGỒI LÁI 1,5 TẤN - FB15-8

 XE KOMATSU 1,5TẤN  
 MODEL: FB15-8 
 TẢI TRỌNG: 1500 kg 
 CHIỀU CAO NÂNG: 3000 mm  
 CHIỀU DÀI CÀNG: 1070 mm 
 SỐ LƯỢNG KHUNG: 2Khung 
 BÌNH : 48V /400Ah - Japan 
 XUẤT SỨ: Nhật Bản  
  Giới thiệu sản phẩm
 XE KOMATSU 1,5TẤN  
 MODEL: FB15-8 
 TẢI TRỌNG: 1500 kg 
 CHIỀU CAO NÂNG: 3000 mm  
 CHIỀU DÀI CÀNG: 1070 mm 
 SỐ LƯỢNG KHUNG: 2Khung 
 BÌNH : 48V /400Ah - Japan 
 XUẤT SỨ: Nhật Bản  
Đóng lại